Programa 5: Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Subvenció destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Les actuacions hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.  

REQUISITS DELS EDIFICIS:

  • Estar finalitzats abans de l’any 2000.
  • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
  • Haver presentat davant l’AHC la sol·licitud del certificat d’aptitud en un termini màxim de 4 mesos des de l’emissió de l’Informe de la Inspecció.

COM ET PODEM AJUDAR?

  • Assessorament sobre els passos que has de realitzar fins a la tramitació de la sol·licitud. 

MÉS INFORAMACIÓ:

paeria.cat