Programa 3: ajuts a les actuacions rehabilitació a nivell d’edifici

OBJECTE DELS AJUTS

La millora energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliars i plurifamiliars. També poden finançar la rehabilitació tradicional, com ara l’accessibilitat o la conservació dels edificis.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Va directament relacionada amb l’assoliment d’estalvi energètic mesurat per la reducció del consum d’energia primaria no renovable: 

  • 40% de subvenció: reducció =< al 30% i 6.300 € de quantia màxima per habitatge.
  • 65% de subvenció: reducció =< al 45% i < 65 % i 11.600 € de quantia màxima per habitatge.
  • 80% de subvenció: reducció =< al 60% i 18.800 € de quantia màxima per habitatge

La subvenció pot arribar al 100% en situacions de vulnerabilitat econòmica.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

  • Rehabilitació d’edificis sempre que s’obtingui una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% i una reducció de la demanda de calefacció i refrigeració el 35%.

REQUISITS

Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial.

TERMINIS 2023

30 de novembre, inclòs.

COM ET PODEM AJUDAR?

  • Assessorament sobre els passos que has de realitzar fins a la tramitació de la sol·licitud. 
  • Contacte amb la Oficina Tècnica de Rehabilitació que us proporcionarà un GESTOR REHABILITADOR que us acompanyarà amb tot el procediment.

CONSULTA LA CONVOCATÒRIA: https://scur.cat/ALLJME

paeria.cat